Річна фінансова звітність / Баланс компанії / Звіти про фінансові результати / Звіти про рух грошових коштів / Звіти про власний капітал / Аудиторські звіти


Фінансовий звіт 2018 рік
Фінансовий звіт 2019 рік
Фінансовий звіт 2020 рік
Фінансовий звіт 2021 рік