Інфоцентр

Cільскогосподарська культура, що здатна забезпечити сталий розвиток біоекономіки

Міскантус є невимогливою багаторічною енергетичною рослиною, з якої виробляють передусім біопаливо. Вже на третій рік вирощування ця культура може надавати урожай з відносно дешевої енергетичної сировини на рівні 17-25 т/га сухої маси (теплота згоряння 3600–3800 ккал/кг, вміст целюлози близько 40–50%), що рівноцінно 16 тонам вугілля, а одна тонна біомаси Міскантуса енергетично еквівалентна 500 м3 природного газу. При цьому, життя плантації Міскантусy складає понад 20 років, а початкова інвестиція не перевищуватиме 4 тис євро/га.

Крім цього, міскантус покращує родючість і стійкість ґрунтів, а також акумулює з кожним роком все більше вуглецю під землею. Ці багаторічні рослини можна вирощувати на маргінальних, малопродуктивних землях, які потребують мінімальних вкладень та обробки, та непридатні для вирощування продуктів харчування.

Особливо питання очищення землі постануть після завершення бойових дій. А міскантус є тією культурою, що може допомогти у їх відновленні, адже потужна коренева система міскантуса дозволяє пришвидшити відновлення гумусу, покращити ґрунтові властивості та різноманіття ґрунтової біоти (після чотирьох років вирощування у ґрунті накопичується 15–20 т/га кореневищ, що еквівалентно 7,2–9,2 т/га вуглецю).

Вирощування міскантусу забезпечує низку екологічних переваг, а також захоплення та зберігання вуглецю, а отже, зменшення викидів парникових газів. Крім того, міскантус не є харчовою культурою, як кукурудза, що використовується для виробництва етанолу, або лісовим продуктом, як звичайна деревина, тому вирощування міскантусу не впливає на ціни на продукти харчування та деревину.

Крім енергетичного використання, міскантус також є відновлюваним, сталим та екологічно чистим джерелом біомаси, яке можна вирощувати та переробляти в продукти та матеріали доданої вартості, зокрема папір, картон, біорозкладна упаковка, біополімери, біопластики, біоетанол та інші хімічні продукти.

За оцінками експертів, до війни в Україні нараховувалося до 4 млн. га земель, виведених із сівозмін через їх низьку родючість та схильність до ерозії. Станом на 2020 рік в Україні було засіяно міскантусом лише близько 1000 га.

Отже, широке впровадження Міскантусу у культуру землеробства сприятиме не лише отриманню відновлюваної енергії з біомаси, але й поліпшуватиме екологічний стан агроландшафтів України та сприятиме відновленню ґрунтів та їх родючості