Інфоцентр

Чи може 2023 рік стати роком глобального піку викидів?

Звіт Climate Analytics

У новому звіті глобального кліматичного і політичного інституту Climate Analytics встановлено, що глобальні викиди парникових газів можуть почати падати вже цього року, якщо поточні тенденції впровадження чистих технологій збережуться. Якщо вітрова та сонячна енергетики випередять зростання попиту на енергію, витісняючи викопне паливо з енергетичної системи, це призведе до піку видобутку газу у 2024 році, а пік видобутку нафти відбудеться у 2025 році, якщо нинішні темпи зростання електромобілів збережуться.

Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC) стверджує, що для обмеження глобального потепління до 1,5 °C глобальні викиди парникових газів повинні досягти піку не пізніше 2025 року. Новий аналіз науково-політичного інституту Climate Analytics базується на прогнозах Міжнародного енергетичного агентства щодо викидів вуглекислого газу, щоб виявити, що віха IPCC може бути досягнута для всіх парникових газів, якщо поточні темпи зростання відновлюваних джерел енергії та електромобілів збережуться, а використання викопного палива буде замінено.

Ключові фактори

У звіті, який моделює постійне прискорення розгортання вітру, сонця та електромобілів, встановлено, що лише впровадження цих технологій дає 65% шансів скоротити глобальні викиди. Додаткові дії щодо обмеження викидів інших парникових газів, таких як метан і закис азоту, призводять до 70% ймовірності того, що стійке падіння викидів почнеться в 2024 році – навіть з урахуванням річних коливань викидів.

Ключовим фактором, що зумовив пік світових викидів у 2023 році, є темп енергетичного переходу в Китаї. Аналіз показує, що сонячні та вітрові потужності Китаю можуть сягнути близько 1500 ГВт до 2025 року, досягнувши мети в 1200 ГВт до 2030 року більш ніж на п’ять років раніше. Це призведе до довгострокового скорочення викидів енергетичного сектору країни та економіки в цілому, а заплановані проекти вугільної енергетики піддадуться високому ризику зриву.

Незважаючи на чіткі ринкові тенденції, уряди можуть прискорити або відкласти енергетичний перехід і дату піку залежно від свого політичного вибору. І навіть якщо максимальний рубіж буде досягнуто, необхідно буде різко скоротити викиди, щоб зменшити глобальні викиди вдвічі до 2030 року та зберегти мету Паризької угоди. До кінця цього десятиліття світ повинен потроїти потужності відновлюваних джерел енергії, подвоїти енергоефективність і скоротити використання викопного палива на 40%, щоб обмежити потепління до 1,5°C.