Інфоцентр

Біогаз може стати для України історією успіху

Україна належить до країн з високим рівнем урбанізації, де внаслідок зростання споживання надзвичайно актуальною є проблема поводження з накопичуваними відходами. У різних країнах склад ТПВ принципово не відрізняється, і відповідно проблеми їх складування, ліквідації, знешкодження або переробки в основному є ідентичні.

Захоронення побутових відходів на звалищах і полігонах є найбільш практикованим способом знешкодження і утилізації твердих побутових відходів (ТПВ).

Так, у вигляді полігонів та звалищ в Україні розміщується понад 80% всіх відходів, що утворюються. Існуючі полігони та звалища ТПВ представляють собою значну екологічну небезпеку, яка буде діяти ще десятки років. Але, незважаючи на це, захоронення ТПВ ще довгий час залишатиметься найбільш поширеним методом знешкодження і утилізації відходів.

Однак, переважна більшість полігонів ТПВ в Україні не відповідають умовам санітарних норм. Внаслідок цих помилок виникла велика кількість екологічних проблем. А саме, забруднення атмосферного повітря звалищним газом з цих звалищ, шляхом інтенсивного біологічного розкладання, яке супроводжується виділенням газу та міграції забруднюючих компонентів разом з повітряними потоками. Запобігання ризику забруднення навколишнього середовища від полігонів та звалищ ТПВ, залежить від знань про закономірності міграції хімічних елементів та органічних сполук.
Полігон ТПВ являє собою своєрідний біохімічний реактор, в надрах якого, в певних умовах, розвиваються процеси анаеробного розкладання компонентів органічного походження, в результаті чого генерується біогаз (БГЗ).

Створення звалищного газу (метанове бродіння) протікає при температурах від 10°С до 50°С. При цьому вологість, супроводжуюча процеси газоутворення, може мінятися від 8% до 90% (оптимальна вологість відходів для генерації газу складає 40-50%). Необхідною умовою утворення біогазу є відсутність кисню в масиві звалища. Суміш біогазу з повітрям вибухонебезпечна. Поріг вибухонебезпечних концентрацій метану в повітрі коливається в межах 5-18%.

Біогаз також відноситься до числа так званих парникових газів (основні компоненти біогазу: метан та вуглекислий газ), що надає йому категорію глобального значення і робить газ зі звалища об’єктом пильної уваги світової спільноти.

Таким чином, біогаз потрапляє до атмосфери, викликаючи значний парниковий ефект і негативний вплив на навколишнє природне середовище (метан є ключовий фактор глобальної зміни клімату: метан має більш ніж у 25 разів більший вплив на глобальне потепління, ніж вуглекислий газ CO2).
В Україні існують норми (ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування») згідно яких експлуатанти полігонів ТПВ зобов’язані здійснювати заходи щодо їх дегазації, які мають бути спрямовані на максимальний збір і утилізацію біогазу за рахунок примусового відкачування його з тіла полігонів ТПВ і подальшої утилізації. Відкачуваний біогаз також є джерелом відновлюваної енергії, і його, як правило, можна використовувати в я якості палива для когенераційних установок з метою отримання теплової та електричної енергії, а також можна збагачувати до якості природного газу.

Отже, негативний екологічний вплив полігонів та сміттєзвалищ ТПВ на довкілля, клімат, здоров’я людей зумовлює потребу у скороченні таких забруднень.

Група компаній Кліар Енерджі активно працює в напрямку збору і утилізації забруднюючих повітря речовин на багатьох міських полігонах, а саме завдяки компанії впроваджено 15 проектів зі збору та утилізації звалищного газу в найбільших містах України.

Одним із таких міст є Біла Церква, де полігон ТПВ працює з 1949 року як відкрите звалище на місці глиняного кар’єру. Сьогодні площа полігону становить 15,2 гектара, а об’єм захоронення ТПВ складає до 3 млн т, при цьому він щорічно зростає на 90 тис т.

Для покращення екологічної безпеки та скорочення викидів парникових газів у повітря Група компаній Кліар Енерджі впровадила на полігоні комплекс робіт з його дегазації та утилізації звалищного біогазу.

Таким чином, компанією встановлено на полігоні систему збору біогазу та блочно-модульну електростанцію потужністю 625 кВт. Зазначене обладнання дозволяє щорічно утилізувати до 2 млн. куб. м біогазу або скорочувати викиди парникових газів на рівні 16,6 тис. тон у СО2 еквіваленті.
Крім цього, реалізований проект дозволяє позбутися більшості проблем, які пов’язані з функціонуванням полігону ТПВ в місті, дотримуватися експлуатантам полігону ТПВ чинного законодавства, покращувати енергетичну інфраструктуру регіону та підвищити генеруючі потужності на відновлюваних джерелах енергії, а також має позитивні екологічні наслідки:

– зменшення навантаження на навколишнє середовище завдяки зменшенню викидів парникових газів в атмосферу;
– покращення екологічної ситуації завдяки вилученню та спалюванню вибухонебезпечних газових сумішей в тілі полігону ТПВ, при цьому зменшується імовірність виникнення пожеж на полігоні ТПВ та покращується стан навколишнього середовища.

Слід відмітити, що питання вивезення сміття є проблемою не лише громади Білої Церкви, а це проблема більшої частини країни.

Ми вважаємо, що дегазація полігонів є необхідна з будь-якої точки зору, та дозволяє позбавляти громадян від неприємних запахів, алергічних та інших захворювань.
Ми віримо та робимо усе, щоб екологія та свіже повітря були збережені!